Umjetnost kao praksa

Kako nastaje umjetnost, što je umjetnički rad i kako umjetnici stvaraju – sve se to radikalno mijenja pojavom konceptualne umjetnosti 1960-ih godina.

Umjetnikov interes odmiče od tradicionalnog poimanja umjetničkog djela kao objekta estetskih svojstava prema samoj ideji umjetničkog djela. Koncept preteže nad formom koju će rad zadobiti, a sva dostupna sredstva, čak i ona najskromnija, postaju primjerena za njegovu realizaciju. Stvaranje umjetnosti usmjerava se na proces, radije negoli na sam predmet. Kada su aktivnosti koje su umjetnici prakticirali preuzele prvenstvo nad predmetima, sama se umjetnost počela shvaćati kao praksa. Stoga se različiti povezani događaji i kretanja u jugoslavenskoj umjetnosti od 1966. do 1978. nazivaju Novom umjetničkom praksom. Njezini su protagonisti započeli propitivati društvenu uvjetovanost vlastitog rada, razloge nastanka umjetničkih djela, kanale njihove distribucije te umjetnički sustav u cjelini. I znatno šire od toga, umjetnici su kritički propitivali kulturne, političke i ekonomske okolnosti u društvu, istražujući nove izražajne mogućnosti. Tako novi mediji - performans, fotografija, video, instalacije, akcije i intervencije u urbanom prostoru – ulaze u područje umjetnosti. Nastavljajući tim smjerom do današnjeg dana, ali u posve promijenjenim društvenim, političkim, kulturnim, ekonomskim i tehnološkim uvjetima, društveno angažirani umjetnici razvijaju nove prakse integrirajući u njih nove medije te proširuju područje umjetnosti kako bi u njega uključili druge discipline, često djelujući kao katalizatori pozitivnih društvenih promjena. Četiri umjetnika i četiri umjetnička rada, koja su pred vama, otkrivaju te prakse u različitom vremenu i prostoru. 

»Otkrivanje umjetnosti« je obrazovni portal na kojem možete otkriti zanimljivosti o umjetnosti i muzejima.
Internetski portal Discovering Art (Otkrivanje umjetnosti) je zamišljen u suradnji četiri institucije:

Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Koroška iz Slovenj Gradeca.

Portal je dio europskog projekta Performing the Museum (Izvedba muzeja).