galerija

artist

Galerija je muzej, kjer hranijo, raziskujejo, vzdržujejo, ohranjajo in razstavljajo umetniška dela, tako da si jih lahko vsakdo ogleda. Galerija hrani zbirko umetniških del. Je prostor, ki ga obiščeš, da bi si ogledal umetniška dela, in kjer raziskuješ, odkrivaš in spoznavaš svet, kot ga s svojimi očmi vidijo umetniki, lahko pa se tam tudi igraš in zabavaš.

ZANIMIVOSTI O GALERIJAH - UMETNOSTNIH MUZEJIH

Si vedel(a), da v nekaterih jezikih za poimenovanje umetnostnega muzeja uporabljajo besedo galerija?

Za to obstaja nekaj zgodovinskih razlogov – zato beseda galerija v teh jezikih danes pomeni umetnostni muzej.

Beseda galerija ima v slovenskem jeziku več pomenov. Pomeni lahko:

– umetnostni muzej kot ustanovo, v kateri hranijo, raziskujejo in razstavljajo umetniška dela,

– razstavni prostor ali zgradbo z zbirko umetniških del,

– veliko množico ljudi,

– najvišji balkon, običajno v gledališču,

– v velikih stavbah pa dvorano, ki je na eni strani odprta.

 

 

Dvojni tobogan Carstena Höllerja v Muzeju sodobne umetnosti Zagreb

Carsten Höller, znanstvenik, ki je postal umetnik, je prepričan, da so tobogani – ki jih običajno najdemo na igriščih – vznemirljivo prevozno sredstvo. Ustvaril je ogromno skulpturo – dvojni tobogan, ki si ga v Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu lahko ogledaš, lahko pa vanj tudi vstopiš in z njim potuješ od enega do drugega nadstropja muzeja. Ta ogromni tobogan je skulptura, ki jo lahko vidiš, se je dotakneš in jo začutiš s celotnim telesom ter jo zares uporabiš kot tobogan.

Ko boš obiskal zagrebški Muzej sodobne umetnosti, si privošči to vožnjo!

Muzeji sodobne umetnosti v Zagrebu, Barceloni, Novem Sadu in Slovenj Gradcu

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.