Novomedijska umetnička praksa i tehnologija

Pojam „novomedijska umetnost“ obuhvata različite umetničke radove i umetničke prakse koje se bave novim tehnologijama koje nastaju u trenutku nastanka samog rada... Poreklo umetnosti novih medija može se pratiti još od eksperimenata s pokretnim slikama s kraja 19. veka. Ranijom novomedijskom praksom smatraju se razni kinetički radovi, te radovi sa svetlom od 1920-ih do 1950-ih, eksperimentalni video radovi i multimedijalni performansi iz 1960-ih, kompjuterske grafike i multimedijalne forme u 1980-im, real-time-based (zasnovane na realnom vremenu) tehnologije u 1990-im,  te u današnje vreme internetska umetnost, net art i razni oblici interaktivnosti i povezivanja. Zaista, pojam se koristi za opisivanje ili sadrži bilo koji od sledećih žanrova: kompjuterska umetnost, web art, digitalne umetnosti, virtuelne umetnosti, umetnost kompjuterskih igrica, device art, kompjuterska animacija, instalacijski medij, kompjuterska robotika, bioart i drugi.
Posebno je važna kao emancipacijska praksa bila net art i čulna medijska umetnost koja se pojavila sredinom 1990-ih, a odnosi se na grupu umetnika koji su radili sa internetom kao medijem i sa drugim intervencionističkim medijskim umetničkim praksama koje uključuju i kritikuju dominantni politički i ekonomski poredak, te rašireni tehnofetišizam. Ovakve prakse u načinu razmišljanja i metodologiji imaju svoje korene u avangardnoj i neoavangardnoj umetnosti.
Umetnost novih medija u Srbiji i Vojvodini na prelazu 20. u 21. vek ima niz ilustrativnih predstavnika. Akademija u Novom Sadu, u kasnim 1970-im, prva je u bivšoj Jugoslaviji uvela nove medijske prakse kao studijski predmet (umetnica/profesorka Bogdanka Poznanović). Muzej savremene umetnosti čuva u svojoj kolekciji pionirske i skorašnje primere novomedijske umetničke prakse.

 

„Otkrivanje umetnosti“ je obrazovni portal na kom možete otkriti zanimljivosti o umetnosti i muzejima.

Internet portal Discovering Art (Otkrivanje umetnosti) osmišljen je u saradnji četiri institucije:

Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, Fondacije Antoni Tapijes (Antoni Tàpies) iz Barselone, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Muzeja moderne i savremene umetnosti Koroška iz Slovenj Gradeca.

Portal je deo evropskog projekta Performing the Museum (Izvođenje muzeja).