Umetnost kao praksa

Kako nastaje umetnost, šta je umetnički rad i kako umetnici stvaraju, radikalno se menja pojavom konceptualne umetnosti 1960-ih godina.

Umetnikov interes udaljava se od tradicionalnog poimanja umetničkog dela kao objekta estetskih svojstava prema samoj ideji umetničkog dela. Koncept preteže nad formom koju će rad zadobiti, a sva dostupna sredstva, čak i ona najskromnija, postaju primerena za njegovu realizaciju. Stvaranje umetnosti usmerava se na proces radije nego na sam predmet. Kako su aktivnosti koje su umetnici praktikovali preuzele prvenstvo nad predmetima, sama se umetnost počela shvatati kao praksa. Stoga, različiti se povezani događaji i kretanja u jugoslovenskoj umetnosti od 1966. do 1978. nazivaju Novom umetničkam praksom. Njeni protagonisti započinju preispitivati društvenu uslovljenost vlastitog rada, razloge nastanka umetničkih dela, kanale njihove distribucije, te umetnički sistem u celini. I znatno šire od toga, umetnici kritički preispituju kulturne, političke i ekonomske okolnosti društva, istražujući nove izražajne mogućnosti i tako novi mediji – performans, fotografija, video, instalacije, akcije i intervencije u urbanom prostoru – ulaze u područje umetnosti. Nastavljajući tim smerom do današnjeg dana, ali u sasvim promenjenim društvenim, političkim, kulturnim, ekonomskim i tehnološkim uslovima, društveno angažovani umetnici razvijaju nove prakse integrišući u njih nove medije, te proširuju područje umetnosti kako bi u njega uključili druge discipline, često delujući kao katalizatori pozitivnih društvenih promena. Četiri umetnika i četiri umetnička rada koja su pred vama otkrivaju te prakse u različitom vremenu i prostoru. 

„Otkrivanje umetnosti“ je obrazovni portal na kom možete otkriti zanimljivosti o umetnosti i muzejima.

Internet portal Discovering Art (Otkrivanje umetnosti) osmišljen je u saradnji četiri institucije:

Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, Fondacije Antoni Tapijes (Antoni Tàpies) iz Barselone, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Muzeja moderne i savremene umetnosti Koroška iz Slovenj Gradeca.

Portal je deo evropskog projekta Performing the Museum (Izvođenje muzeja).