Warning: Declaration of ContentDAO::fetch($id) should be compatible with CommonDAO::fetch($id, $fetchRelations = false) in /home/discov03/public_html/include/content.dao.php on line 5

Warning: Declaration of ContentDAO::translateKeys($keys) should be compatible with CommonDAO::translateKeys(&$keys) in /home/discov03/public_html/include/content.dao.php on line 5

Warning: Declaration of ContentDAO::get($keys = NULL, $iOffset = NULL, $iLimit = NULL, $bCount = false, $sOrderBy = NULL, $localization = NULL) should be compatible with CommonDAO::get($keys = NULL, $iOffset = NULL, $iLimit = NULL, $bCount = false, $sOrderBy = NULL, $localization = NULL, $loadRelations = false) in /home/discov03/public_html/include/content.dao.php on line 5

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/discov03/public_html/include/session.inc.php on line 4

Warning: Declaration of MediaDAO::get($search = NULL, $iOffset = NULL, $iLimit = NULL, $bCount = false, $sOrderBy = NULL) should be compatible with CommonDAO::get($keys = NULL, $iOffset = NULL, $iLimit = NULL, $bCount = false, $sOrderBy = NULL, $localization = NULL, $loadRelations = false) in /home/discov03/public_html/include/media.dao.php on line 576

Warning: Declaration of ArtworkDAO::saveRelation($artwork, $relation) should be compatible with CommonDAO::saveRelation($data, $relation, $mainkey = 'artwork', $translateTable = NULL) in /home/discov03/public_html/include/artwork.dao.inc.php on line 771

Warning: Declaration of ArtworkDAO::get($keys = NULL, $iOffset = NULL, $iLimit = NULL, $bCount = false, $sOrderBy = 'date_added...', $localization = NULL) should be compatible with CommonDAO::get($keys = NULL, $iOffset = NULL, $iLimit = NULL, $bCount = false, $sOrderBy = NULL, $localization = NULL, $loadRelations = false) in /home/discov03/public_html/include/artwork.dao.inc.php on line 771

Warning: Declaration of ArtworkDAO::getTypeRelation($artwork, $type = NULL, $bWholeRow = false) should be compatible with CommonDAO::getTypeRelation($mainobject, $type = NULL, $bWholeRow = false, $translateTable = NULL) in /home/discov03/public_html/include/artwork.dao.inc.php on line 771

Warning: Use of undefined constant FIELD_TYPE_ISODATE - assumed 'FIELD_TYPE_ISODATE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/discov03/public_html/index.php on line 175

Warning: Use of undefined constant FIELD_TYPE_ISODATE - assumed 'FIELD_TYPE_ISODATE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/discov03/public_html/index.php on line 191

Warning: Declaration of VideoDAO::fetch($id) should be compatible with CommonDAO::fetch($id, $fetchRelations = false) in /home/discov03/public_html/include/video.dao.php on line 167

Warning: Declaration of CartDAO::fetch($id) should be compatible with CommonDAO::fetch($id, $fetchRelations = false) in /home/discov03/public_html/include/cart.dao.php on line 241

Warning: Declaration of MenusDAO::fetch($id) should be compatible with CommonDAO::fetch($id, $fetchRelations = false) in /home/discov03/public_html/include/menus.dao.php on line 155
Discovering Art

Cut and paste

Kada je, pre više od jednog veka, Marsel Dišan (Marcel Duchamp) počeo da stvara svoje ready-made objekte, stvarni predmet ulazi u domen umetnosti. Tačno godinu dana ranije Picasso i Braque uvode tehniku kolaža. No, tek kad u svoj rad uključe novinske isečke, materijal iz neumetničkog konteksta masovnih medija postaje umetnički materijal. Slika prestaje da bude prikaz stvarnosti, a „stvaran život“ ulazi u sliku. Različiti su umetnici, kroz čitav 20. vek i nadalje u 21. veku, eksperimentisali stvarajući nove slike spajanjem fragmenata postojećih i pretvarali stare predmente u nova dela. Žanr kolaža nadalje se razvija u radovima avangardnih umetnika poput futurista, dadaista i konstruktivista, te u neoavangardnim pokretima kao što su fluksus i pop art, kao i kroz vizuelnu poeziju. Umetnici su eksperimentisali i sa oblikom i sa značenjem. Preispitivanjem originalnosti i autentičnosti umetničkog dela kao takvog, metod preuzimanja – aproprijacije – postaje naročito omiljen u postmodernizmu, te tada sva polja delovanja postaju otvorena za razmenu. Stilovi, motivi, fragmenti, pa i celokupni radovi drugih umetnika, kao i predmeti i sadržaji iz popularne kulture i svakodnevnog govora, ideološke, verske i teorijske poruke mogu se preuzeti kako bi se stvorio novi umetnički rad. Premeštajući postojeće slike u nove sisteme značenja, koji se uspostavljaju novim umetničkim delima, umetnici reinterpretiraju njihova prvobitna značenja otkrivajući podjednako njihov relativni karakter, kao i zavisnost značenja od samog konteksta. Umesto da opisuju, umetnici sadržaj iz masovnih medija, ideologije, religije i same umetnosti pozajmljuju i unose u svoje radove, preispitujući tako šire društvene, političke i umetničke sfere. Odabrani primeri, u rasponu od formalnih eksperimenata sa kolažom do vizuelne poezije i konceptualne umetnosti, otkrivaju šta u savremenoj umetnosti znači metod cut and paste (iseci i zalepi), te kako on funkcioniše.

„Otkrivanje umetnosti“ je obrazovni portal na kom možete otkriti zanimljivosti o umetnosti i muzejima.

Internet portal Discovering Art (Otkrivanje umetnosti) osmišljen je u saradnji četiri institucije:

Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, Fondacije Antoni Tapijes (Antoni Tàpies) iz Barselone, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Muzeja moderne i savremene umetnosti Koroška iz Slovenj Gradeca.

Portal je deo evropskog projekta Performing the Museum (Izvođenje muzeja).