Cut and paste

Kada je, pre više od jednog veka, Marsel Dišan (Marcel Duchamp) počeo da stvara svoje ready-made objekte, stvarni predmet ulazi u domen umetnosti. Tačno godinu dana ranije Picasso i Braque uvode tehniku kolaža. No, tek kad u svoj rad uključe novinske isečke, materijal iz neumetničkog konteksta masovnih medija postaje umetnički materijal. Slika prestaje da bude prikaz stvarnosti, a „stvaran život“ ulazi u sliku. Različiti su umetnici, kroz čitav 20. vek i nadalje u 21. veku, eksperimentisali stvarajući nove slike spajanjem fragmenata postojećih i pretvarali stare predmente u nova dela. Žanr kolaža nadalje se razvija u radovima avangardnih umetnika poput futurista, dadaista i konstruktivista, te u neoavangardnim pokretima kao što su fluksus i pop art, kao i kroz vizuelnu poeziju. Umetnici su eksperimentisali i sa oblikom i sa značenjem. Preispitivanjem originalnosti i autentičnosti umetničkog dela kao takvog, metod preuzimanja – aproprijacije – postaje naročito omiljen u postmodernizmu, te tada sva polja delovanja postaju otvorena za razmenu. Stilovi, motivi, fragmenti, pa i celokupni radovi drugih umetnika, kao i predmeti i sadržaji iz popularne kulture i svakodnevnog govora, ideološke, verske i teorijske poruke mogu se preuzeti kako bi se stvorio novi umetnički rad. Premeštajući postojeće slike u nove sisteme značenja, koji se uspostavljaju novim umetničkim delima, umetnici reinterpretiraju njihova prvobitna značenja otkrivajući podjednako njihov relativni karakter, kao i zavisnost značenja od samog konteksta. Umesto da opisuju, umetnici sadržaj iz masovnih medija, ideologije, religije i same umetnosti pozajmljuju i unose u svoje radove, preispitujući tako šire društvene, političke i umetničke sfere. Odabrani primeri, u rasponu od formalnih eksperimenata sa kolažom do vizuelne poezije i konceptualne umetnosti, otkrivaju šta u savremenoj umetnosti znači metod cut and paste (iseci i zalepi), te kako on funkcioniše.

„Otkrivanje umetnosti“ je obrazovni portal na kom možete otkriti zanimljivosti o umetnosti i muzejima.

Internet portal Discovering Art (Otkrivanje umetnosti) osmišljen je u saradnji četiri institucije:

Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, Fondacije Antoni Tapijes (Antoni Tàpies) iz Barselone, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Muzeja moderne i savremene umetnosti Koroška iz Slovenj Gradeca.

Portal je deo evropskog projekta Performing the Museum (Izvođenje muzeja).