Postminimalizam

Termin postminimalizam označava pojam koji je prvi u svojim tekstovima uveo američki kritičar likovnih umetnosti  Robert Pinkus-Viten (Robert Pincus-Witten), a odnosi se na promene koje su se pojavile u umetnosti druge polovine 20. veka. Od kasnih 1960-ih umetnici su koristili autonomiju artefakata umetnosti i estetskih prostora minimalizma, ali su takođe uveli i izrazito intimne teme u svoje radove. U pravilu, postminimalistička umetnost sledi modularna i repetitivna načela minimalizma, koristeći često neobične, mekane i savitljive materijale i ležernije strukture, oslanjajući se pritom na tradiciju nadrealizma, dadaizama i ekspresionizma. U Sloveniji je termin postminimalizam prvi put upotrebio kritičar likovnih umetnosti Tomislav Vignjević pokušavajući da definiše tzv. novu slovensku skulpturu 1980-tih, dok se u slikarstvu kasniji radovi Bogdana Borčića odlično uklapaju u taj okvir. Borčić je prvi utkao bolne uspomene i utiske iz Dahaua u strukturu svoje slike, koja je tokom godina usavršena. Autobiografski susreti sa samim sobom postali su ključ kojim je otvorio vrata fragmentima sećanja sakupljenim iz prašnjavih fioka i različitih skupina ličnih „relikvija“ sa pridruženim pričama, koje su tada, još jednom, pronašle svoje mesto u prostoru i vremenu.

 

„Otkrivanje umetnosti“ je obrazovni portal na kom možete otkriti zanimljivosti o umetnosti i muzejima.

Internet portal Discovering Art (Otkrivanje umetnosti) osmišljen je u saradnji četiri institucije:

Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, Fondacije Antoni Tapijes (Antoni Tàpies) iz Barselone, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Muzeja moderne i savremene umetnosti Koroška iz Slovenj Gradeca.

Portal je deo evropskog projekta Performing the Museum (Izvođenje muzeja).