Art i crítica institucional

L’art actual no s’interessa només per la representació, sinó també per la reflexió. Des de la segona meitat del segle xx, hi ha moltes pràctiques artístiques que s’aproximen més a l’anàlisi cultural que a la creació d’imatges. L’anàlisi dels espais de producció, circulació i presentació s’ha convertit en el tema central de l’art postminimalista i conceptual.

L’anàlisi institucional dels museus i les galeries d’art és un tema habitual d’aquest corrent. De vegades, s’ha entès com una crítica directa o explícita, expressada pels artistes a través de la seva obra, davant de la instrumentalització de l’art i la cultura i les experiències nocives al voltant de la mercantilització i la comercialització de les obres. Alhora, l’anomenada crítica institucional també ha generat propostes alternatives al sistema de l’art i a la cultura museística, i ha introduït noves maneres de pensar sobre els museus, les galeries i les activitats artístiques com el comissariat d’exposicions i l’educació.

De fet, podríem pensar que l’art institucional ha servit per promoure una cultura museística de la qual s’espera una certa capacitat d’autocrítica i reflexió, com també una mentalitat o sensibilitat capaç de transformar-se gràcies als mateixos projectes artístics que manté.

“A la descoberta de l'art” és un portal educatiu on pots descobrir fets interessants sobre l'art i els museus d'art.
El portal d'Internet “A la descoberta de l'art” és fruit de la col•laboració entre quatre institucions:
El Museu d'Art Contemporani de Zagreb, la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani de Vojvodina i el Museu d'Art Modern i Contemporani Koroška de Slovenj Gradec.
Aquest lloc web ha estat desenvolupat en el marc del projecte europeu Performing the Museum.