Pràctica d'art col•lectiva

Al llarg de la història, hi ha hagut nombrosos exemples d’artistes que s’han unit en grups permanents o temporals amb objectius comuns. La pràctica artística col·lectiva és fruit d’aquesta mena d’iniciativa, que pot compartir determinats punts de vista ideològics, estètics, polítics, culturals, econòmics o tecnològics. Els moviments internacionals d’avantguarda i les pràctiques de neoavantguarda i postavantguarda han donat llum a nombroses iniciatives i projectes artístics col·lectius que, en general, han tingut una gran importància en els intents d’emancipació del món de l’art. Una de les raons és el poder social de l’art col·lectiu.

Al llarg del segle xx, i en anys posteriors, en l’espai cultural de la post-Iugoslàvia han sorgit diversos col·lectius artístics al voltant de creences i objectius polítics i ideològics compartits. A més de les obres d’art concretes, la pràctica artística d’un col·lectiu sovint es conserva en forma de documentació de diverses accions efímeres, com ara arxius, declaracions textuals, manifestos i altres artefactes, els quals formen part integral del discurs artístic i de la producció de coneixement del grup. Tanmateix, moltes vegades, no queda cap rastre de la seva obra, ja que en gran part ha quedat integrada, de forma invisible, en l’estil de vida del col·lectiu. Avui, en la nostra societat-xarxa, basada en la tecnologia, la «col·lectivitat» com a concepte també s’ha estès al camp de l’art per mitjà de tècniques i procediments col·laboratius DIWO (fes-ho amb els altres; de l’anglès “do it with others”), que uneixen individus amb interessos compartits en zones horàries, geogràfiques i culturals molt distanciades.

La col·lecció del Museu d’Art Contemporani de Vojvodina conserva alguns exemples magnífics d’art col·lectiu de la regió. Alguns d’aquests artistes han estat els introductors de noves tecnologies que, posteriorment, han tingut un gran ressò.

“A la descoberta de l'art” és un portal educatiu on pots descobrir fets interessants sobre l'art i els museus d'art.
El portal d'Internet “A la descoberta de l'art” és fruit de la col•laboració entre quatre institucions:
El Museu d'Art Contemporani de Zagreb, la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani de Vojvodina i el Museu d'Art Modern i Contemporani Koroška de Slovenj Gradec.
Aquest lloc web ha estat desenvolupat en el marc del projecte europeu Performing the Museum.