L’art com a pràctica

La concepció sobre què és una obra d’art, de què està composta i com actuen els artistes va canviar radicalment amb l’aparició de l’art conceptual als anys seixanta. L’artista va deixar d’interessar-se pel concepte tradicional de l’obra d’art com a objecte acabat i dotat de certes qualitats estètiques, per centrar-se en la idea que hi havia al darrere. El concepte va superar la forma que havia de tenir l’objecte, i es va considerar que tots els mitjans disponibles, fins i tot el més modest, resultaven apropiats per materialitzar-lo. En comptes de basar-se en els objectes, la producció artística es va concentrar, doncs, en el procés creatiu. A mesura que les activitats artístiques van prevaldre sobre els objectes, l’art es va entendre cada cop més com una pràctica. Així, diversos esdeveniments i avenços de l’art iugoslau de 1966 a 1978 van rebre el nom de Nova Pràctica Artística. En interessar-se per la pràctica, els artistes van començar a qüestionar les causes i les condicions socials relacionades amb la seva feina, les raons que hi havia al darrere de la creació de les seves obres, els canals de distribució i el sistema de l’art en conjunt. I, més enllà d’això, van investigar críticament les condicions culturals, polítiques i econòmiques de la societat. Amb aquesta finalitat, van desenvolupar noves modalitats d’expressió i van incorporar nous mitjans en l’àmbit artístic: performance, fotografia, vídeo, instal·lacions, accions i intervencions en l’espai urbà. Seguint en aquesta línia fins als nostres dies, tot i que amb transformacions causades pels canvis socials, polítics, econòmics i tecnològics, els artistes que treballen en l’àmbit social han desenvolupat un nou conjunt de pràctiques artístiques, en les quals han integrat tots els mitjans disponibles i han inclòs altres disciplines, sovint com a catalitzadors del canvi social positiu. Els quatre artistes que teniu al davant són un bon exemple d’aquestes pràctiques en diferents llocs i moments.

“A la descoberta de l'art” és un portal educatiu on pots descobrir fets interessants sobre l'art i els museus d'art.
El portal d'Internet “A la descoberta de l'art” és fruit de la col•laboració entre quatre institucions:
El Museu d'Art Contemporani de Zagreb, la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani de Vojvodina i el Museu d'Art Modern i Contemporani Koroška de Slovenj Gradec.
Aquest lloc web ha estat desenvolupat en el marc del projecte europeu Performing the Museum.