Obra col•lectiva

La producció artística col·lectiva adopta diverses formes al llarg del segle xx. Compartint una mateixa causa, els artistes treballen plegats en grups estructurats per desenvolupar un programa artístic conjunt o bé en col·lectius informals que tenen una visió compartida del món. Els col·lectius amb manifests i programes estètics comuns característics de les avantguardes històriques van donar pas, a finals dels anys seixanta i setanta, a una diversitat de grups més flexibles i menys coherents d’artistes conceptuals, que, amb l’eclosió de la postmodernitat, reapareixen com a imitació, cita o parodia. Els artistes busquen plegats un espai alternatiu on dur a terme la seva obra, sovint en un marc social desfavorable o en un entorn cultural contrari als valors i a les normes socials i artístiques dominants. El que impulsa els artistes a embrancar-se en un treball comú pot ser l’afinitat espiritual, una visió compartida del món o una posició política, mentre que el col·lectiu pot representar una idea completament oposada a l’individualisme. El treball i les activitats que duu a terme el grup, la manera en què interactuen els seus membres i la relació que s’estableix entre el col·lectiu i l’individu pot adoptar diverses formes, des del mer intercanvi d’idees fins a exposicions i accions col·lectives o la producció conjunta d’obres d’art. Cada grup estableix la seva forma característica de ser i de treballar com a col·lectiu. A continuació, en pots descobrir alguns.

“A la descoberta de l'art” és un portal educatiu on pots descobrir fets interessants sobre l'art i els museus d'art.
El portal d'Internet “A la descoberta de l'art” és fruit de la col•laboració entre quatre institucions:
El Museu d'Art Contemporani de Zagreb, la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani de Vojvodina i el Museu d'Art Modern i Contemporani Koroška de Slovenj Gradec.
Aquest lloc web ha estat desenvolupat en el marc del projecte europeu Performing the Museum.