Odkrij pojme sodobne umetnosti

Discovering Contemporary Art Terms

Sodobnost in posledično tudi sodobna umetnost zavračata kategorizacije, zato je na prvi pogled paradoksalno, da uvajamo termine/pojme na tem področju. Ti pojmi niso zasidrane klasifikacije, zato predlagamo, da jih uporabljamo kot orodje in kot smernice, ki nam pomagajo navigirati v širokem polju pluralnih umetniških praks danes. Ponujajo osnovne razlage in relativizirajo uveljavljene umetnostnozgodovinske opredelitve tako, da vpeljujejo opise specifičnih umetniških praks, ki jih najdemo v zbirkah štirih muzejev za sodobno umetnost: Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

 

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.