Umetnost arhiva

O umetnosti običajno razmišljamo kot o nečem, kar nam pomaga pri zamišljanju prihodnosti in razpiranju novih obzorij v družbi. To je optimističen pristop umetnosti, ki deluje že skoraj dvesto let; zdaj je osnova programov moderne in avantgardne umetnosti. Toda v zadnjih nekaj desetletjih se je pojavilo razočaranje nad prihodnostjo in pojem avantgardnosti kot take se je iztekel.

Namesto tega so se pojavili predlogi, da bi se moralo naše razumevanje umetnosti premakniti od starega, modnega položaja avantgarde k položaju »arrière-garde«. To je prostor za privzetje drže, ki je bližja odporu kot pričakovanju, ali osredotočenja, ki temelji bolj na kulturni analizi kot na anahronistični transgresivnosti.

Ko začnemo razmišljati o obratu k arrière-garde, pa se zastavi vprašanje arhiva kot ključne točke v sodobni umetniški produkciji. Po eni strani je arhiv vir za kulturno analizo znotraj institucionalnega pristopa: arhiv je prostor, kjer se hranijo spomini in kjer je mogoče regulirati družbena pravila, zakone in protokole. Po drugi strani je arhiv prostor svobode: v nasprotju s knjižnico ali muzejsko razstavo uteleša višjo raven heterogenosti v vsej svoji vsebini in s tem daje več možnosti za predelavo zgodovinskih pripovedi.

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.