Transmedijska umetnost

Tradicionalno je bil pojem umetnosti tesno povezan z medijem, v katerem je umetniško delo izraženo. Vzemimo slikarstvo ali kiparstvo. Zdi se, da bi nekaj, kar je izdelano kot slika ali kip, morali šteti za umetnost preprosto zaradi vpletenih medijev. A kaj se zgodi, ko naletimo na umetnike, ki delujejo v drugih medijih? Na primer, umetniki med svojim delovnim procesom slikarstvo včasih pomešajo z računalniško ustvarjenim materialom ali pa vključijo plasti glasbe in filma, da bi ustvarili posebno vzdušje. Poleg tega obstajajo tudi umetniki, ki dekonstruirajo instalacije, sestavljene iz mešanice različnih materialov in naprav. Bi morali tudi o tem razmišljati kot o umetnosti?

Pojem transmedijske umetnosti razpira možnost za osvoboditev umetniškega dela od medijev: odtlej umetniško delo razumemo kot nematerialen proces, ki lahko privzame različne oblike lastne materializacije in mediacije v svetu. Podobno transmedijska umetnost opozarja na nove pomene umetniškega dela, ki je zastavljeno kot nekaj, kar prečka različne medije in jih zbližuje za proizvajanje različnih scenarijev in izkustev interakcije s svojimi uporabniki, občinstvi in tudi umetnostnimi institucijami.

Vsekakor pa moramo pojem transmedijske umetnosti ločevati od drugih pojmov, kot je multimedijska umetnost. Ta je tesneje povezana z vprašanji, ki se navezujejo na sinhronizacijo medijev, ne pa na prečenje različnih medijev ali na agonistični dialog med njimi. Pojem multimedijske umetnosti pa ima kot sestavni del svojega delovanja eksplicitno povezavo s tradicijo celostne umetnine – Gesamtkunstwerk.

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.