Umetnost in tekstovni eksperiment

Jezik – oziroma zapisana beseda – je primarni medij literature in drugih disciplin in medijev, ki temeljijo na besedilu, lahko pa je tudi primarni medij v umetniški praksi. Čeprav je bilo besedilo že v preteklosti pogosto uporabljeno v likovni umetnosti, konceptualni umetniki od šestdesetih let naprej poudarjajo pomen besedila za izražanje svojih konceptov in idej.

Številna konceptualna umetniška dela iz Jugoslavije v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih so se ukvarjala z besedilom in tako je nastalo nekaj mojstrovin jugoslovanske zgodovine umetnosti. Delo in eksperimentiranje z besedili sta privzela različne oblike: besedilne izjave, vizualno poezijo, umetniške instalacije, body art, performanse oziroma intervencije v odprtih prostorih in galerijah.

Konceptualna umetniška praksa iz Vojvodine se je besedila lotila in ga pogosto uporabljala kot eksperiment; tako je nastal nekakšen tok, presečišče med literaturo in likovno umetnostjo, ki ga umetnostna zgodovina pozna pod imenom »vojvodinski tekstualizem«. Nekaj primerov post-neo-avantgardne umetniške prakse od osemdesetih let naprej je nadaljevalo to smer, pogosto tudi z vključevanjem multimedialnosti. Nekaj jih najdemo v zbirki Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine.

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.