(Ne)vidna umetnost uprizarjanja

Uprizoritvena umetnost, različne umetniške akcije in intervencije se običajno štejejo za del uprizoritvene umetnosti kot zvrsti. Uprizarjanje je glede na osnovne elemente mogoče opredeliti kot delovanje posameznika ali skupine, ki v določenem prostoru in določenem času ustvari umetniško delo.

Uprizoritev običajno zajema navzočnost izvajalčevega telesa ali njegovega medija, ki se povezuje z občinstvom ali javno sfero, v kateri uprizoritev poteka.Je kratkotrajno dejanje, kar pomeni, da ga določa časovni okvir – v kontekstu muzejskih zbirk je uprizoritveno umetnost torej zelo težko ali celo nemogoče ohranjati.

Čeprav je uprizoritev mogoče posneti in dokumentirati z različnimi mediji in lahko konceptualno obstaja kot videouprizoritev, nekateri deli običajno ostanejo nezabeleženi, nedokumentirani in nevidni za tiste, ki uprizoritve niso videli v živo. Zato muzej hrani artefakte in dokumente o posameznih uprizoritvah. Večina te dokumentacije ima status umetniških del, ki so jih ustvarjalci avtorizirali.

Uprizoritvena umetnost je ena glavnih umetnostnih zvrsti, ki se uporablja v novomedijski umetniški praksi od poznih šestdesetih let. Konceptualna in postkonceptualna umetnost nasprotujeta dvojnosti vidnost/nevidnost v uprizoritvenem dejanju znotraj njegovega političnega in družbenega kontekstualnega okvira.

Posebno relevantne primere uprizoritvene umetnosti v zgodovini umetnosti na območju nekdanje Jugoslavije in onkraj tega najdemo v zbirki Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine.

 

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.