Praksa in tehnologija novomedijske umetnosti

Izraz novomedijska umetnost zajema različna umetniška dela in prakse, ki se ukvarjajo z novomedijskimi tehnologijami ob svojem nastanku. Izvorom novomedijske umetnosti je mogoče slediti vse do eksperimentov z gibljivimi podobami v poznem 19. stoletju. Za zgodnjo novomedijsko prakso se štejejo različna kinetična in svetlobna umetniška dela od dvajsetih do petdesetih let; v šestdesetih letih so sledili eksperimenti z video in multimedijskimi uprizoritvami, v osemdesetih različne računalniško-grafične in multimedijske zvrsti, v devetdesetih tehnologije, ki temeljijo na resničnem času, in danes spletna umetnost, medmrežna umetnost in različne oblike interaktivnosti in povezljivosti. Izraz se pravzaprav uporablja za opisovanje vrste različnih žanrov: računalniške, spletne, digitalne, virtualne umetnosti, umetnosti iger, umetnosti naprav, računalniške animacije, medijskih instalacij, računalniške robotike, bioarta in drugih.

Zlasti pomembni kot emancipacijski praksi sta bili net.art in taktična medijska umetnost, ki sta se pojavili sredi devetdesetih let in se nanašata na skupino umetnikov, ki so se ukvarjali z medmrežno umetnostjo in drugimi praksami intervencionistične medijske umetnosti, ki se loteva kritike dominantnega političnega in ekonomskega reda in razširjenega tehno-fetišizma. Tovrstne prakse kot način mišljenja in metodologija imajo korenine v avantgardni in neoavantgardni umetnosti.

Novomedijska umetnost v Srbiji in Vojvodini v 20. in 21. stoletju ima vrsto ilustrativnih predstavnikov. Novosadska akademija je bila prva akademija v nekdanji Jugoslaviji, ki je že v poznih sedemdesetih letih uvedla novomedijske prakse kot študijski predmet (profesorice umetnice Bogdanke Poznanović). Muzej sodobne umetnosti v svoji zbirki hrani nekaj odličnih pionirskih in nedavnih primerov novomedijske umetniške prakse.

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.