Eksperiment gibljivih podob

Dandanes so filmski in videomediji (združeni v širšem pojmu gibljivih podob) ena najbolj razširjenih oblik izražanja v sodobni umetnosti predvsem zaradi nedavne vsesplošne razpoložljivosti, razvoja digitalne tehnologije in njene reproduktibilnosti. Od konca 19. stoletja (film in njegovi predhodniki) do danes umetniki eksperimentirajo z gibljivimi podobami, raziskujejo medij kot tak in ga uporabljajo za dokumentiranje različnih uprizoritev, akcij in drugih začasnih in kratkotrajnih praks. Zgodovina gibljivih podob je zgodovina, ki jo opredeljujeta razpoložljivost in demokratizacija v družbi, začenši s precej elitistično uporabo, ko je bila to posebno draga tehnologija, do danes, ko je to splošno razpoložljiva in priljubljena tehnologija.

V socialistični Jugoslaviji se je sredi 20. stoletja začelo po državi širiti široko omrežje filmskih in kinematografskih klubov, ki so bili namenjeni predvsem izobraževanju ljudi na področju filma in filmske tehnologije. Socialistična kultura filmskih klubov je odigrala neizmerno pomembno vlogo v procesu demokratizacije, kajti številni slavni režiserji, igralci in drugi filmski ustvarjalci iz Jugoslavije so pri ukvarjanju s filmom v teh klubih dobili prve neposredne izkušnje. Umetniki, ki so se učili in eksperimentirali s temi veščinami v filmskih klubih in kasneje v profesionalni filmski produkciji (na primer pri Neoplantafilmu in Panfilmu v Vojvodini), so ustvarili nekaj mojstrovin mednarodne filmske zgodovine (Karpo Ačimović Godina, Želimir Žilnik, Dušan Makavejev, Aleksandar Petrović, Borislav Šajtinac itn). Tradicija umetniškega filma, avtorskega filma, dokumentarne drame, kratkega eksperimentalnega filma, animacije in inovativnega eksperimentiranja, ki se je začela takrat, obstaja še danes. Podobno se je v poznih šestdesetih in sedemdesetih letih pojavila in osamosvojila videoumetnost, ki je kasneje postala del izobraževanja oziroma univerzitetnih učnih programov v jugoslovanskih umetniških šolah v poznih sedemdesetih letih, kar je mladim umetnikom ponudilo priložnost za raziskovanje tega novega medija.

Muzej sodobne umetnosti Vojvodine v svoji zbirki hrani izvode nekaterih avtorskih filmov in dela videoumetnosti, ki so odigrali pomembno vlogo v izumljanju novega filmskega jezika, estetike in žanrov.

 

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.