Umetnost kot praksa

Kako nastaja umetnost, kaj je umetniško delo in kako umetniki delujejo – vse to se je radikalno spremenilo z vznikom konceptualne umetnosti v šestdesetih letih 20. stoletja. Umetnikovi interesi so se oddaljili od predstave o tradicionalni umetnini kot zaključenem objektu z določenimi estetskimi potezami in se približali ideji, na kateri temelji umetniško delo. Koncept je prevladal nad obliko, ki bi jo lahko imel izdelani objekt, in za uresničitev koncepta so postala primerna vsa razpoložljiva sredstva, tudi najskromnejša. Namesto da bi temeljilo na predmetih, se je ustvarjanje umetnosti oprlo na proces. Ko so ustvarjalne dejavnosti, ki so jih prakticirali umetniki, prevladale nad predmeti, so tudi umetnost kot tako začeli razumeti kot prakso. Tako so različni povezani dogodki in spremembe v jugoslovanski umetnosti med letoma 1966 in 1978 dobili ime nova umetniška praksa. Umetniki, ki so postajali dejavni v tej praksi, so se soočili z vprašanji družbenih razlogov in okoliščin, povezanih z njihovim delom, z razlogi za nastanek njihovih umetniških del, distribucijskimi kanali in umetnostnim sistemom v celoti. Daleč onkraj tega pa so kritično raziskovali tudi kulturne, politične in ekonomske razmere v družbi. S tem namenom so razvili nove načine izražanja, v umetnost pa so vstopili tudi novi mediji – performans, fotografija, video, instalacije, akcije in intervencije v urbanem prostoru. Umetniki, ki v tej smeri nadaljujejo še danes, čeprav so jo prilagodili spremenjenim družbenim, političnim, kulturnim, ekonomskim in tehnološkim razmeram, in katerih delo je aktivno angažirano v družbeni sferi, so razvili nov niz umetniških praks, v katere so vključeni vsi novi mediji, ki so jim na voljo, s čimer so polje umetnosti razširili še na druge discipline in pogosto delujejo kot pobudniki in pospeševalci pozitivnih družbenih sprememb. Štirje umetniki in štiri umetniška dela pred vami so primeri teh praks v različnih prostorih in časih.

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.