Urbane intervencije

Nezaupanje v uveljavljene kanale, po katerih poteka distribucija umetnosti (umetnostni sistem in njegove institucije), potreba po pritegnitvi pozornosti množičnega občinstva in prepričanje, da umetnost lahko povzroči pozitivno spremembo v družbi, če zares doseže ljudi, so v sedemdesetih letih potisnili generacijo konceptualnih umetnikov v javnost. Mimo muzejev in galerij so umetniki želeli nagovoriti tudi občinstvo, ki do umetnosti ni čutilo posebne naklonjenosti, in z njim vzpostaviti nekakšno neposredno komuniciranje. Tako je ulica postala naravno okolje za izvajanje njihovih dejavnosti. Na ulici so umetniki, prepričani o ustvarjalnem potencialu slehernega posameznika in prizadevajoč si za premostitev prepada med umetniki in neumetniki, lahko privzeli aktivnejšo vlogo in k sodelovanju v ustvarjalnem procesu povabili katerega koli naključnega mimoidočega. Njihova umetniška praksa, ki je prestopala meje med vsakdanjim življenjem in umetnostjo in jih s tem zamegljevala, se je razširila na vsakdanje situacije in zajela različne druge oblike izražanja ter skromne materiale. Njihove akcije v javnih prostorih so vključevale fotografije, letake, transparente in filme pa tudi strategije, ki so si jih pogosto izposojali pri političnih in tržnih kampanjah, saj so občasno posegali v mestno življenje kot aktivisti, da bi pritegnili pozornost k perečim družbenim vprašanjem. Številne od teh intervencij so dokumentirali s fotografijami, ki so kasneje našle pot v muzejske zbirke; takšne so tudi fotografije pred vami.

 

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.