Besede-kot-podobe

Srečanja jezika in podobe imajo dolgo zgodovino, saj segajo vse do antičnih zapisov, pesnitev zgodnjega krščanstva in iluminiranih srednjeveških rokopisov.

Toda zlasti v 20. stoletju – v obdobju, ki ga je zaznamoval izbruh novih komunikacijskih in informacijskih tehnologij – so avantgarde in neoavantgarde še bolj zaostrile že tako zapleteno razmerje med njima. S prihodom kubizma, s katerim se je slika odrekla funkciji zvestega reprezentiranja obdajajoče realnosti in pridobila visoko stopnjo avtonomije, se je začelo vključevanje besed v podobo. V kubističnih iznajdbah so se v podobah z drugimi, naslikanimi ali resničnimi slikovnimi elementi povezali kolaži, črke, besede in besedila, izrezana iz časopisov. Besede so postale primarni likovni elementi in njihov pomen je stopil v ozadje. Osvoboditev besed izpod diktata jezikovnih pravil in njihova likovna uporaba sta dobili poseben zagon z neoavantgardami po drugi svetovni vojni v formulaciji vizualne in konkretne poezije. Pesniki so postali raziskovalci vizualnih struktur, pri čemer so se iz poezije pogosto premaknili v polje likovne umetnosti, in pojavila so se dela, ki so uvedla zmedo v jasno ločevanje besed in podob. Poleg tega je branje postalo prostorsko izkustvo, kajti pesmi so se začele spreminjati v likovne in taktilne objekte ter prestopati meje medijev, kot sta slikarstvo in kiparstvo. Podobno smo se opazovalci spremenili v aktivne udeležence v umetnikovem razmišljanju in miselnih igrah. Raziskovanje poezije se je nadaljevalo s konceptualno umetnostjo in radikalne prakse v poeziji so nam razkrile elementarne procese poetičnega ustvarjanja, hkrati pa so papir, svinčnik in besedo spremenile v pesniške objekte. Štirje primeri tukaj, ki segajo od nadrealizma do neoavantgarde, in konceptualno raziskovanje odnosa med besedami in podobami kažejo, kako zelo raznoliko je lahko njihovo prepletenje.

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.