Izreži in prilepi

Ko je Marcel Duchamp pred več kot sto leti začel ustvarjati svoje najdene predmete (readymade), je obstoječi predmet vstopil v sfero umetnosti. Točno eno leto pred tem sta Picasso in Braque vpeljala tehniko kolaža, in ko sta v svoje delo vključila časopisne izrezke, je gradivo iz neumetnostnega konteksta množičnih medijev postalo umetniško gradivo. Slika ni bila več reprezentacija realnosti; namesto tega je v sliko stopilo »resnično življenje«. Njune eksperimente, ki so zajemali vnovično vzpostavljanje povezav med fragmenti različnih podob in vpeljevanje že obstoječih predmetov v novo delo, so nadaljevali različni umetniki celotno 20. stoletje in začetek 21. Žanr kolaža so naprej razvijali avantgardni umetniki, kot so futuristi, dadaisti in konstruktivisti, neoavantgardna gibanja, kot je Fluxus, pop art pa tudi vizualna poezija. Umetniki so eksperimentirali tako z obliko kakor tudi s pomenom. Prevpraševanje izvirnosti in avtentičnosti umetniškega dela kot takega je dobilo zagon skupaj z vprašanji zbiranja in prisvajanja, zlasti v postmodernizmu. Takrat so se vsa delujoča področja odprla izmenjavi in zanjo. Sloge, motive, fragmente, celo dela drugih umetnikov v celoti pa tudi predmete in vsebine popularne kulture, vsakdanji govor, ideološka, verska in teoretska sporočila je bilo mogoče prerazporediti, da je nastalo novo umetniško delo. Z vpeljevanjem že obstoječih podob v nove sisteme oziroma okvire pomena, ki jih je vzpostavilo novo umetniško delo, so umetniki na novo interpretirali njihov izvirni pomen in razkrivali tako njihovo relativnost kakor tudi odvisnost – zvezo med pomenom in kontekstom. Namesto da bi opisovali vsebino, si umetniki izposojajo vsebine iz množičnih medijev, ideologije, religije in umetnosti ter jih uvajajo v svoja umetniška dela, da bi se lahko lotili širših družbenih, političnih in umetniških vprašanj. Izbrani primeri, ki segajo od formalnih eksperimentov s kolažem do vizualne poezije in konceptualne umetnosti, demonstrirajo, kaj v sodobni umetnosti pomeni »izreži in prilepi« in kako to deluje.

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.