Angažirana umetnost

Termin angažirana umetnost predpostavlja umetniška dela z izrazitim družbenim in socialnim nabojem, ki se pogosto izražajo v radikalnih oblikah neposredne politične akcije (politična deklarativnost, manifesti). Navezuje se na Sartrovo oznako »angažirane literature«: »Književnost odkriva bralcem njihovo lastno situacijo, da bi nato odgovornost zanjo prevzeli nase.«

S pojmom angažirana umetnost označujemo zavedanje, da umetniško ustvarjanje (enako kot filozofija) med drugim izvira iz kritične prakse, ki izpostavlja negativne plati nekega družbenega okolja ali družbene realnosti, izpostavlja prikrite mehanizme delovanja nekega sistema oz. nakazuje in ponuja možne alternativne modele. Takšne umetniške prakse posegajo neposredno v družbeni kontekst in pogosto vključujejo interakcijo s publiko. Angažirane prakse uvrščamo v okvir modernistične in sodobne umetnosti, ki se nenehno sprašuje o svojih lastnih temeljih, o svojem poslanstvu, ter so odsev politične vloge umetnika v njej.

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.