Postminimalizem

Termin postminimalizem se navezuje na oznako, ki jo je uporabil ameriški likovni kritik Robert Pincus-Witten za umetnostno dogajanje v drugi polovici 20. stoletja od poznih šestdesetih let, ko so se umetniki sicer navezali na avtonomnost likovnega artefakta in estetska izhodišča minimalizma, vendar so v dela vnašali poudarjeno intimno vsebino. Postminimalistični umetniki praviloma sledijo modularnemu in repetitivnemu principu minimalizma, vendar za bolj sproščene strukture uporabljajo nenavadne, velikokrat mehke in voljne materiale, pri čemer se navezujejo na tradicijo nadrealizma, dadaizma in ekspresionizma. V slovenskem prostoru oznako postminimalizem prvič uporabi likovni kritik Tomislav Vignjević  pri opredelitvi t. i. novega slovenskega kiparstva osemdesetih letih 20. stoletja, medtem ko med slikarskimi deli v ta okvir izrazito sodijo pozna dela Bogdana Borčića. V dovršeno in v teku let izpopolnjeno strukturo likovne podobe je Borčić najprej vtkal boleče dachauske reminiscence, avtobiografsko srečevanje s samim sabo pa je nato postalo ključ, s katerim je odpiral vrata do okruškov spomina, ki jih je prebiral iz zaprašenih predalov in izmed nakopičenih osebnih »relikvij«, na katere so bile pripete zgodbe, sedaj znova postavljene v čas in prostor. 

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.