kustos

artist

Kustosi so ljudje, ki po navadi raziskujejo, pripravljajo in postavljajo razstave. Številni delajo v muzejih in galerijah. Kustosi zbirajo in preučujejo muzejske predmete in skrbijo zanje. Te predmete na razstavah predstavljajo obiskovalcem. Kustosi so tudi pripovedovalci zgodb. Vedo veliko zanimivih stvari o umetniških delih, in ko obiščeš muzej, ti lahko povedo zgodbo o vsakem od njih. Različna umetniška dela pogosto povežejo v eno samo zgodbo in tako nastanejo razstave.

ZANIMIVOSTI O KUSTOSIH

 

Beseda kustos izvira iz latinskega izraza custos (kdor skrbi za neko stvar; upravljavec, varuh, skrbnik).

Dandanes kustosi počnejo precej več kot to.

So raziskovalci umetnosti, rezultate svojih raziskav pa prikazujejo na razstavah. V angleščini se uporablja izraz curator, ki izvira iz sorodnega latinskega izraza curator oziroma glagola curare (skrbeti za nekaj).

»Odkrivajmo umetnost« je izobraževalni portal, kjer lahko odkrivate zanimiva dejstva o umetnosti in galerijah − umetnostnih muzejih.

Spletni portal Odkrivajmo umetnost (Discovering Art) je nastal v sodelovanju štirih institucij:

Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, Fundacije Antoni Tàpies iz Barcelone, Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Portal je del evropskega projekta Performing the Museum.