Experiment textual

El llenguatge –o la paraula escrita– és el principal vehicle de la literatura i d’altres disciplines textuals, però també pot ser un mitjà per a la pràctica artística. Tot i que el text ja s’havia utilitzat anteriorment en les arts visuals, a partir dels anys seixanta, els artistes conceptuals subratllen la importància del text per expressar idees i conceptes.

A Iugoslàvia, molts artistes conceptuals de finals dels anys seixanta i principis dels setanta introdueixen el text en les seves peces, i creen així algunes de les obres mestres de la història de l’art iugoslau. L’experimentació textual adopta diverses formes: declaracions, poesia visual, instal·lacions, body art, performances o intervencions en espais oberts o galeries.

L’art conceptual de la regió de Vojvodina va abordar i utilitzar el text com un experiment, una mena de corrent, una intersecció entre literatura i art visual, que en la història de l’art es coneix amb el nom de «textualisme de Vojvodina». A partir dels anys vuitanta, alguns artistes post-neoavantguardistes van seguir aquesta tendència, sovint amb la incorporació d’elements multimèdia. Pots trobar-ne alguns exemples a la col·lecció del Museu d’Art Contemporani de Vojvodina.

“A la descoberta de l'art” és un portal educatiu on pots descobrir fets interessants sobre l'art i els museus d'art.
El portal d'Internet “A la descoberta de l'art” és fruit de la col•laboració entre quatre institucions:
El Museu d'Art Contemporani de Zagreb, la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani de Vojvodina i el Museu d'Art Modern i Contemporani Koroška de Slovenj Gradec.
Aquest lloc web ha estat desenvolupat en el marc del projecte europeu Performing the Museum.