Art compromès

El terme "art compromès" pressuposa obres d'art que tenen una càrrega social intencionada, i que sovint s'expressa en formes més radicals d'acció política immediata, com ara declaracions polítiques o manifests. El terme fa referència a la definició de J. P.  Sartre de la "literatura compromesa": "La literatura desvela als lectors la seva  situació, de manera que puguin assumir-ne la responsabilitat.”

Quan utilitzem el terme "art compromès", hem de ser conscients que la creativitat artística, com ara la filosofia, deriva també d'una pràctica crítica, que exposa i explora els aspectes negatius d'un medi o una realitat social i revela els mecanismes encoberts del funcionament d'un sistema o indica models alternatius possibles. En aquest context, les pràctiques artístiques intervenen directament en un context social i sovint presumeixen de la interacció amb el públic. Les pràctiques compromeses se situen dins de l'estructura de l'art modern i contemporani, el qual es qüestiona constantment les seves bases, la seva missió, i reflecteix la realitat política més ampla i la posició de l'artista dins d'ella.

“A la descoberta de l'art” és un portal educatiu on pots descobrir fets interessants sobre l'art i els museus d'art.
El portal d'Internet “A la descoberta de l'art” és fruit de la col•laboració entre quatre institucions:
El Museu d'Art Contemporani de Zagreb, la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani de Vojvodina i el Museu d'Art Modern i Contemporani Koroška de Slovenj Gradec.
Aquest lloc web ha estat desenvolupat en el marc del projecte europeu Performing the Museum.