Post minimalisme

El terme post minimalisme s’associa a una denominació que va fer servir per primera vegada el crític d’art americà Robert Pincus-Witten i que es refereix als canvis que van aparèixer en l’art de la segona meitat del segle XX. Des de finals dels anys seixanta, els artistes es van basar en l’autonomia de l’objecte de les belles arts i les premisses estètiques del minimalisme. No obstant això, també van introduir en les seves obres temes indubtablement íntims. Com a norma general, l’art post minimalista segueix el principi modular i repetitiu del minimalisme, però en termes d'estructures més relaxades freqüentment utilitzen materials inusuals, suaus i flexibles, inspirats en el surrealisme, el dadaisme i l’expressionisme. A Eslovènia, el terme post minimalisme va ser utilitzat per primera vegada pel crític d’art Tomislav Vignjević en un esforç per definir la nova escultura eslovena dels anys 80, mentre que entre els pintors, les darreres obres de Bogdan Borčić s’ajusten especialment a aquest esquema. Borčić va plasmar per primera vegada els records dolorosos i les impressions de Dachau en l’estructura de les seves imatges, que milloraria i perfeccionaria al llarg dels anys. Els encontres autobiogràfics amb ell mateix van esdevenir la clau amb què va obrir molts panys de fragments de memòria extrets de calaixos plens de pols i de relíquies personals impregnades d’història, i  que van tornar al seu espai i al seu temps.

“A la descoberta de l'art” és un portal educatiu on pots descobrir fets interessants sobre l'art i els museus d'art.
El portal d'Internet “A la descoberta de l'art” és fruit de la col•laboració entre quatre institucions:
El Museu d'Art Contemporani de Zagreb, la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani de Vojvodina i el Museu d'Art Modern i Contemporani Koroška de Slovenj Gradec.
Aquest lloc web ha estat desenvolupat en el marc del projecte europeu Performing the Museum.