Intervencions urbanes

La desconfiança en els canals establerts de difusió de l’art (el sistema i les institucions artístiques), la necessitat de rebre atenció del públic de massa i la convicció que l’art pot contribuir al canvi positiu de la societat si arriba realment als ciutadans, van ser els motius que van portar a la generació d’artistes conceptuals dels anys setanta a intervenir en l’espai públic. Més enllà dels museus i les galeries, els artistes volien arribar als espectadors que no tinguessin una afinitat prèvia amb el món de l’art per tal d’establir-hi una forma directa de comunicació. Així, el carrer es va convertir en l’entorn natural on dur a terme la seva obra. Amb una gran confiança en el potencial creatiu de l’individu i amb la voluntat d’escurçar la distància entre els artistes i el públic, va ser al carrer on els artistes van poder assumir un paper més actiu i convidar el transeünt a participar en el procés de creació. Eliminant les fronteres entre l’art i la vida quotidiana, la pràctica artística es va estendre a situacions ordinàries, altres formes d’expressió i materials modestos. Les seves accions en l’espai públic es van materialitzar en fotos, flyers, banderoles i pel·lícules, com també en estratègies sovint manllevades de les campanyes polítiques i de màrqueting, de vegades intervenint en les ciutats com a activistes per cridar l’atenció sobre temes socials urgents. Moltes d’aquestes intervencions es van documentar amb fotografies que, més endavant, van fer-se un lloc en les col·leccions de museu, com les que ara teniu al davant.

“A la descoberta de l'art” és un portal educatiu on pots descobrir fets interessants sobre l'art i els museus d'art.
El portal d'Internet “A la descoberta de l'art” és fruit de la col•laboració entre quatre institucions:
El Museu d'Art Contemporani de Zagreb, la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani de Vojvodina i el Museu d'Art Modern i Contemporani Koroška de Slovenj Gradec.
Aquest lloc web ha estat desenvolupat en el marc del projecte europeu Performing the Museum.