Art (in)visible de la performance

En general, es considera que les accions i les intervencions artístiques formen part de l’art de la performance. En essència, la performance es pot definir com l’acció d’un individu o d’un grup que crea una obra d’art en un lloc i un moment determinats. Habitualment, implica la presència corporal d’un intèrpret o d’un mitjà que estableixi una relació amb els espectadors o amb l’àmbit públic on té lloc.

Es tracta d’un acte efímer, per la qual cosa està determinat per un marc temporal. Per això, és molt difícil, o pràcticament impossible, conservar una performance en una col·lecció de museu.

Tot i que la performance es pot enregistrar i documentar amb diversos mitjans, i pot existir conceptualment com a videoperformance, moltes vegades hi ha parts de la intervenció que resten sense documentar ni enregistrar, i romanen invisibles per a aquelles persones que no les han pogut veure en directe. Per aquesta raó, el museu conserva objectes i documents d’algunes performances. Gran part d’aquesta documentació té l’estatus d’una obra d’art si així ho autoritza l’artista.

La performance és una de les principals formes artístiques que utilitza l’art dels nous mitjans des de finals dels anys seixanta. L’art conceptual i postconceptual qüestionen la dicotomia visibilitat / invisibilitat de la performance en el seu marc polític i social.

En la col·lecció del Museu d’Art Contemporani de Vojvodina es poden trobar exemples rellevants de l’art de la performance en la regió de l’antiga Iugoslàvia i altres països.

“A la descoberta de l'art” és un portal educatiu on pots descobrir fets interessants sobre l'art i els museus d'art.
El portal d'Internet “A la descoberta de l'art” és fruit de la col•laboració entre quatre institucions:
El Museu d'Art Contemporani de Zagreb, la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani de Vojvodina i el Museu d'Art Modern i Contemporani Koroška de Slovenj Gradec.
Aquest lloc web ha estat desenvolupat en el marc del projecte europeu Performing the Museum.